KEPALA SEKOLAH

 • Nama : Dra. Faizah, M. Pd
 • Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Januari 1961
 • NIP : 19610125 198103 2 005
 • Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb
 • Jabatan : Kepala Sekolah
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA DAN PRASARANA

 • Nama : Soekardi Arif Widijanto, S. Pd
 • Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Juni 1971
 • NIP : 19710627 200604 1 015
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb
 • Jabatan : Wakasek Sarpras/Guru Mapel PPKn
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM

 • Nama : Tholiah, S. Pd, M. Pd
 • Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 September 1969
 • NIP : 19690917 200501 2 005
 • Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/IIId
 • Jabatan : Wakasek Kurikulum/Guru Mapel Matematika
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

 • Nama : Hadi Sasminto, S. Pd
 • Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 September 1969
 • NIP : 19690921 200501 1 003
 • Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/IIId
 • Jabatan : Wakasek Kesiswaan/Guru Mapel Olahraga
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG HUMAS

 • Nama : Rizal Leni Godo Saraswati, SST. Par, MM
 • Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 November 1971
 • NIP : 19711129 199502 2 001
 • Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
 • Jabatan : Wakasek Humas/Guru Kejuruan Perhotelan
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang

KETUA BIDANG TATA USAHA

 • Nama : Agus Dwi Cahyono, A.Md
 • Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Agustus 1991
 • NIP : –
 • Pangkat/Golongan : –
 • Jabatan : Ketua Bidang Tata Usaha
 • Unit Kerja : SMK Negeri 3 Malang